Kes haigestub SM-i

On välja arvutatud, et terves maailmas põeb sclerosis multiplexi umbkaudu 1,2 miljonit inimest. Haigestuda võib igaüks sõltumata sellest, kes ta on ja kus elab.

On huvitav, et haiguse leviku ülemaailmse tendentsi hindamisel on näha, et ümbritseva keskkonna faktorid ja pärilikkus võivad avaldada mõju inimese haigestumise võimalikkusele sellesse haigusse. SM on rohkem levinud Põhja-Euroopas, Põhja-Ameerikas, Kagu-Austraalias ja Uus-Meremaal. Kõige harvemini esineb nimetatud haigust troopilistes ja subtroopilistes regioonides. Sclerosis multiplex tabab sagedamini naisi kui mehi ning kõige sagedamini haigestuvad sellesse inimesed vanuses 20-40 aastat. Keskmine haiguse diagnoosimise vanus on 31-33 aastat. Sclerosis multiplexi esineb harvemini lastel ja vanematel inimestel.

Rass

Europiidse rassi esindajad kannatavad nimetatud haiguse käes teistest etnilistest rühmadest sagedamini. Inimesel, kes on sündinud väikese riski tsoonis, näiteks Aasias, ja kes kuni 15-nda eluaastani on elama asunud kõrge haigestumisriskiga regiooni, näiteks Põhja-Euroopasse, on suurem risk nakatuda nimetatud haigusse.

Vanus

SM skleroosi võib haigestuda ükskõik millises vanuses, siiski on keskmine vanus, millises tavaliselt nimetatud haigus diagnoositakse, umbes 30 aastat. Alla 4% juhtudest areneb haigus välja lapsepõlves. Retsidiveeruv-remiteeruv sclerosis multiplex on haiguse kõige sagedamini esinev vorm lapsepõlves ning seda esineb kõige sagedamini naistel.

Sugu

Naised põevad sclerosis multiplexi kaks korda sagedamini kui mehed, välja arvatud esmase progresseeruva SM-i juhud; nimetatud haiguse vorm on ühtemoodi levinud nii meeste kui ka naiste hulgas. Kui haigestub mees, kulgeb haigus sageli raskemini ning haiguse prognoos on vähem soodne.

SM-i levik

SM on maailmas levinud ebaühtlaselt ning kirjeldatud on kolme selle leviku tsooni:

  • Kõrge haigestumise tsoon (> 30/100 000)- suur osa Euroopast, samuti Venemaa, Kanada, Põhja-Ameerika, Kagu-Austraalia ja Uus-Meremaa.
  • Keskmise haigestumise tsoon (5-30/100 000) – Lõuna-Ameerika, suur osa Austraaliast, Vahemere lõunaosa, Siber, Ukraina ja osa Ladina-Ameerikast.
  • Madala haigestumise tsoon (< 5/100 000) – suurem osa Aasiast, Aafrikast ja Lõuna-Ameerika põhjaosa.

Risk haigestuda SM-i muutub, kui madala haigestumise riskiga riigist pärit inimene migreerub enne noorukiiga kõrge riskiga riiki ja vastupidi. Sellepärast arvatakse, et ümbritseva keskkonna faktorid võivad olla haiguse arenguks väga olulised, kuigi mingeid tõendeid, mis seda kinnitaksid, ei ole leitud. On kindlaks tehtud, et haigus on kõige rohkem levinud ekvaatorist kaugemal asetsevates riikides. SM-i põevad kõige sagedamini europiidse rassi esindajad, paraku ka sellesse etnilisse rühma kuuluvate rahvaste hulgas täheldatakse kõrgemat haigestumust piirkondades, mis asetsevad kõrgetel põhjalaiustel ja kõrgetel lõunalaiustel. Näiteks Šotimaal on sclerosis multiplex rohkem levinud kui Inglismaal ja Walesis; võimalik, et see on seotud asjaoluga, et Šotimaa asub põhjapool. Peale selle täheldatakse Šotimaa kõige põhjapoolsemates piirkondades, näiteks Orkney's ja Šetlandis, maailma kõige kõrgemat SM-i haigestumist. Eksisteerib tõenäosus, et nimetatud regioonides mängib tähtsat osa geneetiline eelsoodumus SM-i suhtes.

Jaga oma kogemusi:

 


Ühine meie
Facebooki grupigaKüsi
arstiltTerminite sõnastik


Selle lehe haldamist toetab Merck. Toetus ei mõjuta lehe sisu.
© Kõik õigused kaitstud