Mis kutsub esile SM-i?

Sclerosis multiplex on autoimmuunhaigus, see tähendab niisugune haigus, mil immuunsüsteem ei ole võimeline eristama oma rakkusid võõrastest ning ründab ja purustab sellepärast oma kudesid. Sclerosis multiplexi haigete organismis saavad leukotsüütide stimuleeritud rünnaku sihtmärgiks närvirakkusid isoleerivad müeliinkestad.
Teised faktorid, mis võivad avaldada mõju SM-i algusele, on geenid, viirused ja ümbritseva keskkonna faktorid.

Geneetilised faktorid

SM ei ole pärilik, see tähendab, et vanemad ei saa anda SM-i edasi oma lastele. Siiski on leitud, et sagedamini haigestuvad ühe perekonna liikmed.

On loomulik, et suurem osa SM-i haigeid tunnevad muret teiste pereliikmete haigestumise tõenäosuse pärast. Kahjuks on geneetilist konsultatsiooni või geneetilist uuringut läbi viia väga raske, sest ei jätku andmeid haiguse geneetilise kontrolli kohta. Vastavalt läbi viidud uurimuse andmetele on SM-i haige perekonnaliikmete haigestumise risk alljärgnev:

  • 4.4% õe puhul;
  • 3.2% venna puhul;
  • 2.1% ühe vanema puhul;
  • 1.8% lapse puhul; kui SM-i põevad mõlemad vanemad, suureneb risk ligikaudu 20%.

Ümbritseva keskkonna faktorid

Oletatakse, et ümbritseva keskkonna faktorid määravad ära võimaluse haigestuda sclerosis multiplexi. SM esineb sagedamini ekvaatorist kaugemal asetsevates riikides. Kõrget SM-i esmast haigestumust täheldatakse Kanadas ja Euroopa riikides (eriti Skandinaavia riikides ja Šotimaal) ning see võib tähendada, et nimetatud riikide elanikel on haiguse suhtes spetsiifiline vastuvõtlikkus. Käesoleval ajal leitakse, et haigestumise kutsub esile geneetiliste faktorite ja ümbritseva keskkonna faktorite koosmõju. Süsteemne autoimmuunreaktsioon, milline on omane sclerosis multiplexile, esineb tõenäoliselt haigel, kellel esineb haiguse suhtes geneetiline eelsoodumus ja kellele avaldab mõju mingi tundmatu ümbritseva keskkonna faktor.

Viiruslikud faktorid

SM-i tekkepõhjuste teine teooria kõlab nii, et faktoriks, mis indutseerib nimetatud haigusele geneetiliselt "tundlikus" organismis immuunsüsteemi rünnaku "headele" rakkudele, on viirus. Paraku ei ole tegelikult leidnud tõendamist, et mingisugune konkreetne viirus on seotud sclerosis multiplexi haigestumisega.

Kas SM-i võib nakatada?

SM ei ole nakkushaigus ja SM-i haige ei saa nimetatud haigust teisele inimesele edasi anda. SM on autoimmuunhaigus, mis kahjustab närvikiudusid.

Jaga oma kogemusi:

 


Ühine meie
Facebooki grupigaKüsi
arstiltTerminite sõnastik


Selle lehe haldamist toetab Merck. Toetus ei mõjuta lehe sisu.
© Kõik õigused kaitstud