Reisimine

SM-i haigestumine ei tähenda seda, et te peaksite loobuma kõigist oma puhkuseplaanidest, pigem vastupidi: puhkus võib olla väga lõõgastav ja mõjuda ravivalt, paraku ei tohi unustada, et tuleb väga hästi läbi mõelda mõningad küsimused ja loobuda sellest, mis võib teie tervisele kahju tekitada.

Puhkus loob võimaluse puhata ja lõõgastuda. Võib-olla parim viis puhkust veeta ja pöörduda tagasi tavapärasesse ellu lõõgastununa, puhanuna ja täis jõudu, on veeta aega sõprade ja perekonna ringis.

Ei ole oluline, kuhu te kavatsete sõita, planeerige oma reis hästi ja olge valmis võimalikeks raskusteks. Vältige füüsiliselt raskeid matku ja võimaldage enesele kogu puhkuse ajal puhata, et te paraneksite koormustest. Liikumisvahendi valikul pidage meeles, et lennureis on vähem väsitav, kui reisimine bussi või rongiga.

Ärge unustage, et puhkus troopilistes maades on riskantsem seoses sealse palavuse ja võimalusega nakatuda. Liiga palav kliima võib provotseerida või stimuleerida mitmesuguseid häireid. Pidage meeles, et te peate kaasa võtma oma ravimid ja vastavad sääsetõrjepihusti või salvi.

Mida tuleb meeles pidada reisi ajal

Ei ole mingeid piiranguid teie reisi sihtkoha osas. Siiski peate enne sõitu külastama oma neuroloogi. Te peate meeles pidama, et palav kliima ja pikaajaline viibimine päikese käes võivad esile kutsuda närvisüsteemi lühiajalise häire, näiteks Uhthoff'i sündroomi.

Tolliformaalsused

Katkematu ravi tagamiseks peate kaasa võtma oma ravimid. Ei tohi unustada, et te võtate ravimeid süstide kujul, sellepärast peate te tõenäoliselt kaasa võtma süstla ja nõelad.

Load niisuguste ravivahendite vedamiseks võivad erinevates riikides erineda. Niisugustel juhtudel soovitame me täiendava informatsiooni saamiseks võtta ühendust vastava riigi tolliameti, saatkonna või konsulaadiga.

Näite korras toome ära USA tollieeskirjad:

  • Teil peab olemas olema ravimi retsept, te peate ära näitama mitte üksnes preparaadi müügikoha, vaid ka ravimi teadusliku nimetuse ning ravimi hulga, mis on vajalik teie riigis viibimise ajal;
  • Teil peab olema kinnitav dokument, mis on tõlgitud selle riigi keelde, kuhu või mida te külastate (või inglise keelde); seal peab olema ära näidatud haigus, mida te põete ja asjaolu, et retsepti alusel teile väljastatavat ravimit peab võtma vastavates annustes;
  • Ravimeid peate vedama originaalpakendites.

Reisimine lennukiga

Lennureisi ajal on soovitav hoida süstitavaid ravimeid käsipagasis, mitte aga jätta neid pakiruumis veetava pagasi hulka. Pileti ostmisel nõudke selleks luba ja selgitage välja, millist informatsiooni peab andma lennufirma esindajatele. Kohe pärast lennukisse istumist teatage stjuuardessidele, kes te olete. Kui teie ravimeid peab hoidma külmas kohas, teatage sellest pileti tellimisel. Lennukites on tavaliselt olemas jahutatavad konteinerid. Lennukisse istumise ajal võite paluda meeskonnaliikmetel paigutada teie ravimid originaalpakendis külmkappi või jahutatavasse konteinerisse vastavuses ravimi säilituseeskirjadele.
On oluline tagada, et ravimeid säilitatakse minimaalse mahuga pakendis, mis vastab plastik- või meditsiinilise pakendi mahule. Lennufirma kindlustab tavaliselt külmkapis säilitatavate toiduainete tasuta transpordi.

Kuidas valmistuda lennuks, kui teie liikumisvõime on piiratud?

Kui te reisite ratastooliga, võtke aegsasti tarvitusele teatud ettevaatusabinõud. On soovitav võtta ühendust lennufirmaga ja veenduda, et reis vastab teie erivajadustele.
Lennufirma informeerib teid kõigist kohustuslikest nõuetest ja soovitustest.

Reisimine rongiga

Üldiselt on rongides harva võimalust vedada ravimeid külmkapis. Ja siiski, kui rongis on olemas restoran või baar, tuleb haigel enne sõitu proovida pöörduda restorani töötajate poole ja selgitada välja võimalus hoida ravimeid kogu reisi vältel külmkapis.
Rongiga sõitmisel tuleb tarvitusele võtta kõik ohutusmeetmed (eraldi jahutatav kotike või jahutuskott) selleks, et tagada ravimite soovitatavat säilitustemperatuuri.

Kuidas valmistuda rongireisiks, kui teie liikumisvõime on piiratud?

Mõnedes riikides annavad rahvuslikud raudteeametid informatsiooni piiratud liikumisvõimega inimeste sõitmise kohta. Enne reisi on soovitav tunda huvi kogu informatsiooni vastu selle riigi raudteevõrgu kohta, kuhu te kavatsete sõita.

SM ja vaktsineerimine

SM-i haigete vaktsineerimise küsimustes lähevad ekspertide arvamused lahku. Mõningad spetsialistid kinnitavad, et SM-i haigeid tuleb vaktsineerida üksnes siis, kui ei ole muud võimalust, teised aga pooldavad spetsiifilist vaktsineerimist. Kokkuvõttes võib SM-i põdevaid patsiente vaktsineerida ilma tõsisemate tagajärgedeta peale mõningate erandite. Võttes arvesse asjaolu, et vaktsineerimine stimuleerib inimese immuunsüsteemi, võivad tekkida komplikatsioonid, kuivõrd need tekivad ka tervetel inimestel. Patsiente, kellel esinevad SM-i haigushood, ei tohi vaktsineerida.

Mõned seadusandlikud aktid näevad ette kohustusliku spetsiifilise vaktsineerimise antud riigis, isegi mitte liiga eksootilises. Enne väljasõitu peab patsiendil kaasas olema oma kaitsesüstimiste pass, eriti oluline on sissekanne teetanusevastase süsti olemasolu kohta. Nimetatud kaitsesüstimine on soovitav teha enne reisimist teistesse riikidesse või ettevaatusabinõuna, kui te kavatsete aktiivselt puhata kohtades, kus esineb mitmesuguste hammustuste ja infektsioonide kõrgendatud oht.

Igal juhul tuleb vaktsineerimise osas nõu pidada oma arstiga. Kui teil esinevad perioodilised SM-i haigushood, ei tohi teile kaitsesüstimist teha. Kindlasti selgitage välja spetsialisti arvamus ja tema juhtnöörid kohustusliku vaktsineerimise ja selle läbiviimise tähtaegade osas.

Jaga oma kogemusi:

 


Ühine meie
Facebooki grupigaKüsi
arstiltTerminite sõnastik


Selle lehe haldamist toetab Merck. Toetus ei mõjuta lehe sisu.
© Kõik õigused kaitstud