SM ja perekond

Kui teile on pandud SM-i diagnoos, siis puudutab see igal juhul ka kogu teie perekonda – partnerit, lapsi, sugulasi ja sõpru.

Kuidas rääkida sellest perekonnale?

Esimene küsimus, mis teil võib tekkida – kuidas teatada perekonnale oma olukorrast? Suuremal osal SM-i juhtumitest on haiguse sümptomid nähtanamatud, sellepärast leitakse, et otsus informeerida või mitte informeerida perekonda oma haigusest, on haige isiklik valik.

Kui SM ilmneb selgete sümptomitega ja teil läheb tarvis perekonnaliikmete abi, peab haige jutustama oma haigusest, sellest, millist mõju see teile tulevikus avaldab ning millised on haiguse lühiajalised ja pikaajalised prognoosid.

On oluline, et teie perekonnaliikmed võtaksid enesele osa vastutusest ja see on tähtis järgmistel põhjustel:

  • Soovimatus muutuda sõltuvaks perekonnaliikemetest on SM-i haige loomulik reaktsioon. See võib soodustada haiguse sümptomite mahasurumist, mis lõppkokkuvõttes lõpeb seisundi halvenemisega.
  • Kui te varjate oma haigusega seotud "vajadusi", võivad teie perekonnaliikmed ette kujutada, et te keeldute nende abist. See võib avaldada mõju perekonnaliikmete ettevalmistatuse tasemele nimelt siis, kui SM-i haigele läheb tarvis abi.
  • Teisest küljest võivad perekonnaliikmed olla liiga pealetükkivad oma püüdlustes osutada abi siis, kui seda üldse tarvis ei ole ja niiviisi võib patsient muutuda haige eest hoolitsevatest isikutest sõltuvaks.

Kohanemine eksisteeriva olukorraga

Väga oluline on kohaneda eksisteeriva olukorraga ja muutustega, mida haiguse diagnoos võib nõuda. Teie ja teie lähemad perekonnaliikmed peavad leidma parima viisi, kuidas SM-i ja haigusega seotud võimalike raskustega hakkama saada.

Kuivõrd SM-i haigestuvad kõige sagedamini nooremas eas täiskasvanud inimesed, avaldab haigus suurimat mõju nende perekonnaliikmetele, eriti lastele. Tähtis on kindlustada teile puhkus puhkuse või koduste tööde ajal.

Pereliikmed peavad õppima hakkama saama episoodiliste haigushoogudega. Sageli kardavad lapsed põhjendamatult, et nende ema või isa äkki surevad ja sellele tuleb pöörata kõige tõsisemat tähelepanu. Kodus võib olla tarvilik jaotada ära kohustused ning kõik pereliikmed peavad niisiis jaotama omavahel ära kodumajapidamises tehtavad tööd, et kergendada SM-i haige elu.

Kui te olete üks vanematest ja olete seoses SM-iga ümber jaotanud perekonna vastutusvaldkonnad, tuleb teil oma pereelu ümber hinnata:

  • Kõik olemasolevad tehnilised ja finantsressursid peab jaotama niiviisi, et argipäevad oleksid võimalikult mugavad, näiteks võimalus liikuda mööda maja, uued tingimused partneri töö jaoks;
  • Kui SM-i haige olete teie, peate te sel juhul leppima täieliku sõltumatuse kaotusega ning mitte eitama seda;
  • Efektiivsete tulemuste saavutamiseks võitluses haigusega tuleb teil pöörduda professionaalse meditsiinilise ja psühholoogilise abi poole;
  • Teie partner peab hakkama tegelema täiendavate töödega selleks, et mõnevõrra eemalduda oma põhilise hooldaja rollist;
  • Kunagi ei tohi unustada teiste pereliikmete mitmesuguseid vajadusi.
Jaga oma kogemusi:

 


Ühine meie
Facebooki grupigaKüsi
arstiltTerminite sõnastik


Selle lehe haldamist toetab Merck. Toetus ei mõjuta lehe sisu.
© Kõik õigused kaitstud