Uudised

Euroopa Parlament kutsub üles parandama hulgiskleroosi ravi kättesaadavust

Euroopa Parlament võttis 13. septembril 2012 vastu deklaratsiooni hulgiskleroosi (sclerosis multiplex ehk SM) vastase võitluse kohta Euroopas. Muu hulgas kutsutakse liikmesriike üles parandama hulgiskleroosi kvaliteetse ravi võrdset kättesaadavust.

Järgneb Eesti Sclerosis Multiplex’i Ühingute Liidu pressiteade:

Viie parlamendiliikme algatatud deklaratsioon, millele on alla kirjutanud 408 saadikut, toob esile, et Euroopas valitsevad haiguse kulgu mõjutavate ravimite kättesaadavuse ning hooldusteenuste kvaliteedi osas suured erinevused, mis on viimastel kuudel süvenenud.

Sellega seoses esitab deklaratsioon neli üleskutset – ELi liikmesriike kutsutakse lisaks ravi võrdse kättesaadavuse tagamisele üles ka koguma patsientide kohta andmeid üle-euroopalisse registrisse.

Euroopa Komisjoni ja Euroopa Liidu Nõukogu poole pöördub deklaratsioon üleskutsega edendada haiguse alast teaduslikku koostööd ja võrdlevaid uuringuid ning aidata tagada ravi võrdset kättesaadavust ja paindlikku tööhõivepoliitikat kroonilisi neuroloogilisi haigusi põdevatele inimestele.

Eesti Sclerosis Multiplex’i Ühingute Liit tervitab Euroopa Parlamendi deklaratsiooni ja rõhutab vajadust, et ka Eestis tagataks sclerosis multiplex‘i põdevatele inimestele ülejäänud Euroopaga sarnased ravivõimalused. Kuigi esmavaliku ravimid on Eestis Haigekassa poolt hüvitatud, pole patsientidele siiani kättesaadavad kaks olulist ravi, mis mujal Euroopas laialdaselt kasutusel.

Deklaratsiooni tekst Euroopa Parlamendi vastuvõetud dokumentide leheküljel: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2012-0357+0+DOC+XML+V0//ET

Kontakt:

Pille-Katrin Levin
Eesti Sclerosis Multiplex’i Ühingute Liit
Juhatuse esinaine
+372 6660001
+372 5077411
pillekatrin@smk.ee
www.smk.ee

Taust:
Hulgiskleroos (sclerosis multiplex, SM) on kesknärvisüsteemi mõjutav autoimmuunhaigus, mille esimesed sümptomid avalduvad sageli 20-30 eluaasta vahel. SM pole väljaravitav, kuid seda on tihti võimalik haiguskulgu muutvate ravimitega  kontrolli all hoida. Esineb erineva raskusastmega haigusvorme – tavaliselt on SM’iga inimene veel aasta(kümne)id hea tervise juures ja töövõimeline, vahel aga võtab haigus raske käigu ning mõne aja pärast tuvastatakse raske puue. Eestis on umbes 1500 SM diagnoosiga inimest, neist ca 2/3 naised. Kuid kaudselt puudutab see haigus hulgaliselt rohkemaid (pereliikmed, sõbraad, töökaaslased).

Eesti Sclerosis Multiplex’i Ühingute Liit (ESMÜL) on katusorganisatsioon seitsmele kohalikule vabaühenduseks formeerunud patsientide eneseabirühmale üle Eesti. ESMÜL tegeleb teaduspõhise informatsiooni levitamise ja SM’iga kokku puutuvate inimeste ning avalikuse harimisega SM’i alal; oma liikmesühingute toetamise ja arendamisega; Eesti sotsiaalpoliitika arendamises kaasarääkijana läbi Eesti Puuetega Inimeste Koja ning erinevate töörühmade; Euroopa SM Platvormi ja Rahvusvahelise SM Föderatsiooni töös aktiivse liikmena.

Jaga oma kogemusi:

 


Ühine meie
Facebooki grupigaKüsi
arstiltTerminite sõnastik


Selle lehe haldamist toetab Merck. Toetus ei mõjuta lehe sisu.
© Kõik õigused kaitstud