Uudised

Igaüks saab anda oma panuse ravimiohutusse

Ravimite efektiivsuse, ohutuse ja kvaliteedi nimel teevad ravimifirmad, teadlased ja riiklikud ravimiametid väga põhjalikku tööd. Oma panuse ravimiohutusse saavad anda aga ka patsiendid ja nende lähedased.


Kõigi ravimite puhul - olgu selleks siis käsimüügi- või retseptiravimid, taimsed ja homöopaatilised preparaadid - eksisteerib väike, enamasti üliväike tõenäosus kõrvaltoimete tekkeks. Teadlikud patsiendid teavad võimalike kõrvaltoimete ja nende esinemise sageduse kohta vaadata ravimiga kaasas olevalt infolehelt, kus kõik on põhjalikult kirjas. Mida paljud inimesed siiski ei tea, on see, et ravimi kõrvaltoimete tekkimisel tuleks alati neist teatada – kas ravimifirmale või Ravimiametile, kes asuvad lähemalt uurima.


Kõrvaltoimetest teatamine on äärmiselt tähtis, sest see võimaldab muuta ravimeid ohutumaks. Kõrvaltoime teatistes esitatud infot analüüsivad nii ravimiametite kui ka ravimifirmade spetsialistid, kes selgitavad välja, kas teatatud kõrvaltoime puhul on tegemist ohusignaaliga, kas ravimi kasu ja riski suhe on endiselt positiivne, kas ravimiinfosse on ohutuks kasutamiseks vaja sisse viia täiendavaid hoiatusi ja vastunäidustusi või erandjuhul keelata ravimi kasutamine.


Mida üldse pidada kõrvaltoimeks? Ravimi kõrvaltoime on igasugune kahjulik ja soovimatu toime, mis tekib haiguse diagnoosimise, ennetamise või ravi käigus. Kõrvaltoimeid võivad tekitada kõik ravimid (nii arsti poolt välja kirjutatud kui ka apteegist retseptita ostetud käsimüügiravimid, taimsed ja homöopaatilised preparaadid) ning kõrvaltoimete raskus võib erineda kergest kuni eluohtlikuni.


Loe Ravimiameti kodulehelt, kuidas on tagatud andmete kaitse, millest teatada, kes peaks teatama ning kuidas teatist täita http://www.ravimiamet.ee/teave-patsiendile-ravimi-korvaltoimest-teatamiseks.


Veebi teel täidetava patsiendi kõrvaltoime teatise leiate aadressilt: http://www.ravimiamet.ee/patsiendi-korvaltoime-teatis.


Alati võite kõrvaltoimest teada anda ka oma arstile või apteekrile, kes on kohustatud ise kõrvaltoime teatise esitama.
 

Jaga oma kogemusi:

 


Ühine meie
Facebooki grupigaKüsi
arstiltTerminite sõnastik


Selle lehe haldamist toetab Merck. Toetus ei mõjuta lehe sisu.
© Kõik õigused kaitstud