Uudised

SMK uudis: Senisest enam Eesti sclerosis multiplexi patsiente hakkab saama ravi

Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liit kirjutab oma kodulehel www.smk.ee (avaldatud 9.10.2014): 

Eesti Sclerosis Multiplexi Ühingute Liidu (ESMÜL), neuroloogide ja Eesti Haigekassa esindajate koostööna õnnestus saada lisaraha, et juba sel ja ka järgmistel aastatel saaksid ravi ühe rohkem sclerosis multiplexi põdevaid inimesi.
2014. aasta kevadel läbi viidud küsitlusest selgus, et teise valiku ravimeid* said umbes pooled neist, kes seda tegelikult vajaksid. Samuti oli ebavõrdne olukord haiglate lõikes. ESMÜL ja Neuroloogide Seltsi (ENNS) kohtumisel maikuus Eesti Haigekassa esindajatega tutvustas haigekassa plaane ravimite kättesaadavuse parandamisest järgnevatel aastatel ja lubas lähiajal välja pakkuda omapoolsed ettepanekud, kuidas patsientidele tagada võrdsed võimalused.

Nüüdseks on haigekassa vastusest selgunud, et 2014. aaastal suurendatakse teise valiku ravimeid* saavate patsientide arvu, mis aasta lõpuks saab olema 31. Samuti on järgmisel aastal plaanis võimaldada ravi 17-le täiendavale patsiendile.

*Teise valiku ravimeid soovitatakse patsientidele juhul kui interferoonravi ja glatirameeratsetaat ei ole efektiivsed.

Jaga oma kogemusi:

 


Ühine meie
Facebooki grupigaKüsi
arstiltTerminite sõnastik


Selle lehe haldamist toetab Merck. Toetus ei mõjuta lehe sisu.
© Kõik õigused kaitstud