Uudised

Teadlaste hinnangul võib treenimine leevedada sclerosis multiplexist tulenevat väsimust ja kurnatust

 
Autor: terviseajakirjanik Denis Campbell
Allikas: The Guardia
n (http://www.theguardian.com/society/2014/jan/15/exercise-fatigue-ms-multiple-sclerosis)
 
MS Society poolt tellitud uuringust selgub, et treeningul on suur mõju paljusid sclerosis multiplexi patsiente vaevavale ekstreemsele väsimusele (fatigue). Uuringus osales kokku 120 polüskleroosi patsienti Sheffieldist.
 
Uuringu tulemused näitasid, et SM-i patsientidel on võimalik haiguse ühe sümptomina esinevat väsimust vähendada, sooritades lühikeste kordustena mõõdukalt intensiivseid treeningharjutusi – proovida võib näiteks nii jalutamist kui ka jalgrattasõitu. Lisaks selgus, et kasvõi paariminutiline treening suurendab ekstreemset väsimust vähendades patsiendi elukvaliteeti.
 
„Esialgu tundub ebaloogiline, et sportimine võiks hoida väsimustunnet kontrolli all, kuid uuringu tulemused näitavad, et lühikeste kordustena sooritatud mõõdukalt intensiivne treening tõesti vähendab haigussümptomeid ja parandab elukvaliteeti,“ sõnas professor John Saxton, Sheffield Hallam Ülikoolis uuringut juhtinud teadlane, kes tegutseb nüüd Ida-Anglia Ülikoolis.
 
Uuringus osalenud 120 patsienti jaotati kahte võrdsesse rühma. Pooled uuritavatest treenisid 12 nädala vältel kodus või jõusaalis süsteemiga viis kolmeminutilist kordust ning iga korduse vahel kaks minutit puhkust. Uuringu arenedes julgustati neid kordusi kolmelt minutilt neljale pikendama või vähendama puhkepausile kuluvat aega. Teine pool grupist sai standardset riikliku tervishoiusüsteemi (NHS) poolt määratud hooldust ja ravi, millele ei lisandunud treeninguid.
 
Uuritavatel, kes olid perioodi vältel olnud füüsiliselt aktiivsed, oli „märkimisväärselt madalam“ väsimustase võrreldes nendega, kes treeningutes kaasa ei löönud. Uuringu rahastaja MS Society kohaselt märkasid treeningutes osalenud uurimisgrupi patsiendid lisaks ka „sotsiaalsete funktsioonide, emotsionaalse heaolu ja elukvaliteedi paranemist“, mille mõju kestis erinevate patsientide teatel kuni üheksa kuud peale treeningute lõppu. Treeningrežiim tõestas olevat võrreldes tavapärase riikliku tervishoiusüsteemi (NHS) määratud raviga ka kulutõhusam.
 
„Sclerosis multiplexi sümptomina esinev väsimus on väga levinud vaevus, mis mõjutab tugevalt inimese elukvaliteeti. Paljude SM-i patsientide jaoks võiks treenimine olla kulutõhus ravivõimalus,“ sõnas Ed Holloway, hoolduse ja teenustega seotud uuringute juht MS Society-s.
 
Jaga oma kogemusi:

 


Ühine meie
Facebooki grupigaKüsi
arstiltTerminite sõnastik


Selle lehe haldamist toetab Merck. Toetus ei mõjuta lehe sisu.
© Kõik õigused kaitstud