Uudised

Verest määratava RNA kaks erinevat profiili võivad prognoosida SM-i aktiivsust

Sclerosis multiplex võib patsientidel kulgeda väga erinevalt. Tähtis on ennustada SMi „aktiivsust“ - relapside ja MRT kollete tekkimist. Kogemuse kohaselt saab haiguse pikemat kulgu prognoosida ägenemiste arvu järgi algusjärgus. Linda Ottoboni (Harvardi Ülikool) koos kolleegidega seadis eesmärgiks uurida pärilkkuse aine RNA profiili ning seostada seda SMi kliinilise kuluga.

Autorid leidsid patsientide uurimisel, et tõesti eristub lümfotsüütidega seotud geenide regulatsioonis kaks gruppi – üles- või allareguleeritud aktiivsusega lümfotsüütide signaalrajad.

Uurides järgnevalt interferoonravi või glatirameeratsetaati saavate patsientide (kokku 222 patsienti) kliinilisi ägenemisi ja MRT kollete tekkimist, leidsid uurijad, et lümfotsüütide signaalradade madalama geeniekspressiooni korral oli ägenemiste tekkimise tõenäosus 40% väiksem.

Uurijad rõhutavad, et kuigi saadud tulemus on loogiline arvestades SMi immuunhaiguse iseloomu, ei saa seda praktilises meditsiinis veel reaalselt kasutada. Igatahes on tegemist väikese sammuga personaalse meditsiini suunas. Esialgu veel teoreetilise võimalusega täpsustada SM kulu riske ning vastavalt valida ravimeetodit.

Algne viide:
Ottoboni L, Keenen BT, De Jager PL et al. An RNA profile identifies two subsets of multiple sclerosis patients differing ind isease activity. Science Transl Med 2012;4(153):153ra131

Tsiteeritud Talan J. Neurology Today, 2012 vol 12 (20) järgi

Jaga oma kogemusi:

 


Ühine meie
Facebooki grupigaKüsi
arstiltTerminite sõnastik


Selle lehe haldamist toetab Merck. Toetus ei mõjuta lehe sisu.
© Kõik õigused kaitstud