Uudised

Viimased arengud sclerosis multiplexi tablettravi vallas

Alates esimesest sclerosis multiplex`i kulgu mõjutava süstitava ravimi registeerimisest mitukümmend aastat tagasi on ka kõik järgnevad, tänaseni kasutatavad preparaadid (v.a. mõned keemiaravipreparaadid) olnud süstitavad. Sõltuvalt iga patsiendi personaalsest raviplaanist tuleb neid preparaate süstida iga päev, üle päeva, kolm korda nädalas või ka kord kuus manustatava infusioonina. Nende ravimite efektiivsus ägenemiste vähendamisel  on saanud laialdast tõestust. Samuti on saanud selgeks, et interferoonravi sagedased kõrvalnähud on gripilaadne tunne ja süstekoha punetus ning valulikkus. Mõnelgi korral tuleb kõrvaltoimete tõttu antud süsteravi katkestada. Takistuseks võivad osutuda ka psühholoogiline vastumeelsus ja hirm enda süstimise ees.
 
Viimaste aastate jooksul on SM ravi kliinilised uuringud hõlmanud mitmete tabletina manustatavate ravimite uurimist. Uute ravimite loomise eesmärk on loomulikult tõhustada sclrosis multiplex`i ravi. Endiselt on lahtine, kas tablettravi aitaks parandada ka ravisoostumust. See tähendab, et inimesed on valmis ravimit kasutama ja ei unusta seda teha. A.Rinon (2011) näitas oma töös, et patsientide hinnangul olid ravist loobumise põhjusteks 42% juhtudest kõrvaltoimed, 13% väsimine kestvast ravist, 9% ravimi kasutamise praktilised asjaolud, 9% ravi ei aidanud, 6% tervis oli korras, jne. On arvatud, et hirm süstimise ees on peamine põhjus ravist keeldumiseks umbes 3% juhtudest.
 
Eelmisel aastal registreeriti Euroopas, seega ka Eestis, sclerosis multiplex`i haiguse kulgu moduleeriva tablettravina fingolimood. Registreerimisega on Euroopa Ravimiamet kinnitanud fingolimoodi efektiivsust ägenemiste vähendamisel ja kõrvaltoimete esinemist ohutul määral. Olulisemad uuringutes esinenud kõrvaltoimed olid bradüarütmia teke ehk südame löögisageduse langus ravi alustamisel, samuti suurenes risk infektsioonide, sealhulgas tõsise vöötohatise tekkeks. Varasema  kogemuse kohaselt on siiski teada, et mõned ravimite kõrvaltoimed saavad teatavaks alles ravimi pikemaajalise kasutamise tulemusel.
 
Fingolimood ei kuulu veel Eesti Haigekassa soodusnimekirja ja selle regulaarne kasutamine pole võimalik.
Jaga oma kogemusi:

 


Ühine meie
Facebooki grupigaKüsi
arstiltTerminite sõnastik


Selle lehe haldamist toetab Merck. Toetus ei mõjuta lehe sisu.
© Kõik õigused kaitstud