Uudised

Vitamiin D - kas võimalik lootus sclerosis multiplexi vältimiseks

Viimasel ajal on palju kõneainet pälvinud D vitamiini kasutamine sclerosis multiplexi (SM) ennetamiseks ja raviks. Tartu Ülikooli Närvikliiniku dotsendi Sulev Haldre kinnitusel on tõendid D vitamiini positiivsest mõjust veenvamad haiguse ennetamise kui haiguse ravi puhul. Vajalikud on veel põhjalikumad uuringud ning oluline on meeles pidada, et D vitamiini manustamine ei asenda SM-i kulgu muutvate ravimite kasutamist.

SM-i haigestumine riski mõjutatavad paljud geneetilised ja  keskkonnaga seotud faktorid. Keskkonnateguriteks peetakse eelnevat Epstein-Barr viiruse (EBV) infektsiooni, suitsetamist, aga ka ebapiisavat D vitamiini taset vereseerumis.

Kui EBVga seonduvalt ei ole praktiliselt võimalik midagi ette võtta – vaktsineerida nakkuse vastu või seda välja ravida ei saa – siis suitsetamisest loobumine ja vajadusel D vitamiini täiendav manustamine on ainukesed võimalused muuta midagi SM-i haigestumises ja kulus. Kuivõrd D vitamiini puudus on väga levinud, võib D vitamiini kasutamine omada globaalselt väga suurt tähtsust.

Juba 30 a tagasi oletati, et D vitamiini defitsiit võib olla SM-i riskitegur. See arvamus tugines teadmisel, et SMi esines rohkem piirkondades, kus on vähem päikesevalgust ja ultraviolettkiirgust – USA, Kanada, Põhja-Euroopa, Uus-Meremaa.

D vitamiini immunomoduleerivate (organismi immuunsust muutvate) omaduste avastamise järel muutusid arvamused D vitamiini ja SM seostest veelgi usutavamaks.

Vitamiin D allikad ja sattumine organismi
Vitamiin D lähtevorm – vitamiin D3 – tekib nahas UV kiirguse toimel. Samuti on D vitamiini toidus, eriti piimas, teraviljas, juustus, kalas jm. Toiduga saadav D vitamiini kogus on väga väike võrreldes nahas moodustuva D vitamiini kogusega. Siiski, kui UV kiirguse tugevus või toime on vähenenud – naha pigmenteerumine, päikesevarjude ja – kaitse kasutamine, vähem päikest talvel, suuremad laiuskraadid (ekvaatorist kaugemal), õhu saastatus, pilved jne. - võib toiduga saadav D vitamiin moodustada olulise osa vajaminevast kogusest.

D vitamiin ja haigestumise risk
Kui oletuse kohaselt D vitamiini defitsiit suurendab SM-i tekke riski, peaks SM-i haigestumine vähenema D vitamiini suurema kontsentratsiooni puhul. USAs tehtud uuring 7 miljonil katsealusel (Munger 2006) näitas, et SM tekketõenäosus oli 62% väiksem, kui 25-hüdroksüvitamiin D sisaldus oli vähemalt 99,2 nmol/l võrreldes tasemega alla 63,3 nmol/l. Sama uuring näitas 2004.a., et SM-i haigestumine naistel, kes kasutasid 400 ühikut või rohkem D vitamiini päevas, oli 41% väiksem kui D vitamiini mittekasutajatel.

Vitamiin D mõju SM-i aktiivsusele ja progresseerumisele
Paljudel sclerosis multiplexiga inimestel on ebapiisav D vitamiini tase. Samuti on leitud, et D vitamiini kontsentratsioon on ägenemise ajal madalam kui remissiooni perioodis ning D vitamiini tase on vastupidises korrelatsioonis haiguse raskusega. Kuigi on tehtud ka väikesemahuline SM-i raviuuring D vitamiini kasutamisega (Wingerchuk 2005), mis näitas 27% võrra vähem ägenemisi D vitamiini kasutamisel, on tegemist nii paljude faktorite koosmõjuga, et D vitamiini tõhusust SM ravis kinnitada ei saa.

Kokkuvõte
D vitamiini kasutamine on senise kogemuse kohaselt suhteliselt ohutu. Tundub, et vitamiin D kasutamine tervetel isikutel võib vähendada SM-i haigestumise riski. Kindlasti on vajalikud põhjalikumad uuringud selleks, et kinnitada suurte D vitamiini koguste kasutamise ohutust ning mõju SM-i haigestumise vähendamisel.

Tõendid D vitamiini kasutamise kohta SM raviks on vähem veenvad kui SM ärahoidmiseks.
D vitamiini kasutamist ei soovita kehtivad ravijuhendid. Kindlasti ei asenda D vitamiini manustamine tõestatud efektiivsusega SM-i kulgu muutvate ravimite kasutamist.

Lisainfo: Artikkel "Vitamin D and multiple sclerosis", Lancet Neurology, 2010; 9:599-612

 

Jaga oma kogemusi:

 


Ühine meie
Facebooki grupigaKüsi
arstiltTerminite sõnastik


Selle lehe haldamist toetab Merck. Toetus ei mõjuta lehe sisu.
© Kõik õigused kaitstud